JTIE 2012, 4(3):31-36 | 10.5507/jtie.2012.046

ELECTRONIC QUESTIONNAIRE SYSTEM FOR THE COLLECTION OF RESEARCH DATA WITHIN THE FRAMEWORK OF LMS

Milan KLEMENT1, Jiří ŠTENCL2
1 Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, ČR
2 Odbor proděkana pro informační a vzdělávací technologie, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, ČR

The present essay puts forward a draft of the process for designing and building an electronic questionnaire system usable for collecting research data. These data can then be applied within the framework of statistical processing using computational techniques, such ass multidimensional methods of cluster and factor analysis. The introduced system has been applied in practice in order to collect research data within the project GA ČR No. P407/11/1306 - Evaluation of educational materials for distance learning and e-learning.

Keywords: e-learning, research surveys, research data, research questionnaire, electronic questionnaire, database

Published: December 1, 2012

Download citation

References

  1. KLEMENT, M., CHRÁSKA, M. Vymezení kritérií evaluace elektronických distančních opor. In: Media4u Magazine. 2011. Praha - EU: Sv. 1, č. 2, s. 69-72. ISSN 1214-0554.
  2. VIRIUS, M. Programování v Javě. 1. vyd., Praha: České vysoké učení technické, 2010. 304 s. ISBN 978-80-01-04518-3.
  3. THOMPSON, E., NOWICKI, S. PHP 6 - programujeme profesionálně. 1. vyd., Brno: Computer Press, 2010. 718 s. ISBN 978-80-2513127-5. (překlad O. Gibl).
  4. LACKO, L. Jak vyzrát na Microsoft SQL Server 2008 - správa, konfigurace, programování. 1. vyd., Brno: Computer Press, 2009. 469 s. ISBN 978-80-251-2101-6. (překlad R. Okáč).
  5. ŠTĚDROŇ, B. Open Source software ve veřejné správě a soukromém sektoru. 1. vyd., Praha: Grada, 2009. 124 s. ISBN 978-80-2473047-9.
  6. KOFLER, M. Mistrovství v MySQL 5 - kompletní průvodce webového vývojáře. 1. vyd., Brno: Computer Press, 2007. 805 s. ISBN 97880-251-1502-2. (překlad J. Svoboda, O. Baše, J. Černý).
  7. OLEHLA, M. Počítače a programování - studijní podklady pro 1. ročník SF. 1. vyd., Liberec: Technická univerzita, 1997. 156 s. ISBN 80-7083-231-2.
  8. KLEMENT, M., CHRÁSKA, ŠTENCL, J. M. Tvorba nástroje pro sběr výzkumných dat v prostředí LMS Unifor postaveného na platformě AJAX a MySQL. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov. 1. vyd., Prešov: FHPV PU v Prešove, 2011. s. 166 - 170. ISBN 978-80555-0438-4.