JTIE 2012, 4(2):84-89 | 10.5507/jtie.2012.041

GRAPHICS TOOLS IN LATEX

Vladimír POLÁŠEK, Lubomír SEDLÁČEK
Ústav matematiky, Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Nad Stráněmi 4511 760 05, Zlín, ČR

This paper deals with the basic tools for managing graphics and graphics creation in LaTeX with a focus on mathematics. It briefly describes how to embed external graphics objects, to edit them, and describes how to program the graphics focused on mathematics directly in LaTeX.

Keywords: Mathematics, LaTeX, graphics programming

Published: August 1, 2012

Download citation

References

  1. RYBIČKA, J. LaTeX pro začátečníky. 3. vydání. Brno: Konvoj, 2003. 238 s. ISBN 807302-049-1.
  2. POLÁŠEK, V., SEDLÁČEK, L. Tvorba výukových prezentací z matematiky v typografickém systému LaTeX. Journal of Technology and Information Education. 2012, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 4, Číslo 1, s. 97 -102. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
  3. PSTricks web site [online]. TUG, 2012 [cit. 2012-10-05]. URL:< http://tug.org/ PSTricks/ main.cgi/>.
  4. TANTAU, T. TikZ and PGF, Version 2.10. (online). ©2007 [cit. 2012-05-18]. URL:< http://sourceforge.net/projects/pgf>
  5. LEPIL, O. Teorie a praxe tvorby výukových materiálů. 2010, Olomouc. URL:< http://zvyp.upol.cz/publikace/lepil.pdf> ISBN 978-80-244-2489-7.