JTIE 2012, 4(2):77-79 | 10.5507/jtie.2012.039

THE MAIN ADVANTAGES OF CONTROLLING THE KEYBOARD WITH TEN - FINGER TOUCH METHOD

Iva MÁDLOVÁ
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

This contribution deals with the control of a computer keyboard with ten-finger touch method. It offers several definitions of defining this method and approach events that preceded its official recognition. In the final stage explores the main advantages that brings users control the keyboard through ten-finger touch methods.

Keywords: keyboarding, ten-finger touch method, typing blindly

Published: August 1, 2012

Download citation

References

  1. BULLOCK, Allen. Practical Considerations for the Implementation of Keyboarding Instruction in the Elementary School. [online]. 2009 [cit. 2012-02-06]. Dostupné z: http://teach.valdosta.edu/are/litreviews/vol4no2/AllenBullock_LitRev.pdf
  2. Desetiprstová hmatová metoda. PMQ SOFTWARE. Psaní na stroji / počítači všemi DESETI PRSTY [online]. 2012 [cit. 2012-10-07]. Dostupné z: http://www.desetiprsty.cz/hmatova_metoda.html
  3. CHUPÍKOVÁ, Martina a Jana ZAHUMENSKÁ. Ovládání klávesnice deseti prsty a výukový software pro psaní na klávesnici. e-Pedagogium, 2002, roč. 2, č. 4, s. 64-68. ISSN 1213-7758
  4. Indiana Technology Literacy Guidelines for K-8: Keyboarding/Computer Technology & Applications [online]. 2004. 3rd Edition. Indiana: Indiana Department of Education [cit. 2012-0301]. Dostupné z: http://www.educ.uidaho.edu/bustech/Business%20Education%20Curriculum%20and%20Content%20Standards/K8%20Guidelines/3rd%20Edition%20K8%20GUIDELINES.pdf
  5. KROUŽEK, Jiří. Základy administrativy pro 7. - 9. ročník základní školy. Praha: Fortuna, 1999. ISBN 80-7168-675-1
  6. MÁDLOVÁ, Iva. Problematika výuky psaní na klávesnici na základní škole v zahraničních výzkumech. In: Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů: QUAERE 2012. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012, s. 744-748. ISBN 978-80-905243-0-9
  7. ROGERS, Harriet. 2010. A STATE-WIDE LONGITUDINAL STUDY OF ELEMENTARY KEYBOARDING INSTRUCTION. Web Storage Documentation [online]. Wisconsin: University of Wisconsin-Whitewater, [cit. 2012-02-07]. Dostupné z: http://facstaff.uww.edu/rogersh/keyresearch/elemkeymanu2009-2010.pdf
  8. WERSHLER-HENRY, Darren S. The Iron Whim: A Fragmented History of Typewriting. Cornell ed. Ithaca: Cornell University Press, 2007. ISBN 08-014-4586-8