JTIE 2012, 4(2):70 | 10.5507/jtie.2012.037

ACTIVE TEACHING METHODS: COOPERATION IN GROUPS OF PUPILS

Anna ZUBATÁ
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, ČR

Published: August 1, 2012

Download citation

References

  1. SITNÁ, D. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Praha: Portál, s. r. o., 2009. 150 s. ISBN 978-80-7367-246-1.