JTIE 2012, 4(2):60-66 | 10.5507/jtie.2012.035

SYSTEM FOR THE AUTOMATED CONTROL OF DATABASE TASK

Tomáš VÁŇA, David ŽÁK, Jiří ZECHMEISTER, Jiří LEBDUŠKA
Katedra informačních technologií, Fakulta elektrotechniky a informatiky UCPE, Studentská 95 532 10, Pardubice, ČR

This article deals with improving the quality and effectiveness of database lessons. It focuses primarily on the automation of student's work control. The paper describes an existing functional application that is used for teaching database courses at the Faculty of Electrical Engineering and Informatics at the University of Pardubice. The application is mainly designed for teachers. Teachers use the application for students' work verifying, but students can also use this application to verify their own work. This article describes possibilities of using this application during database lessons, for checking home works and for credit and exam checking.

Keywords: database, Oracle, teaching of databases courses, automatic control, education, practical lessons, web application

Published: August 1, 2012

Download citation

References

  1. Obr. 6: Detail kontroly daného studentova příkladu.
  2. GROFF, James R a Paul N WEINBERG. SQL: kompletní průvodce. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005, 936 s. ISBN 80-251-0369-2.
  3. VAŇKOVÁ, Jana a Michal ČERNÝ. Několik podnětů k výuce databází. [online]. 2011 [cit. 2012-08-02]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/k/g/13993/NEKOLIK-PODNETU-K%C2%A0VYUCE-DATABAZI.html/