JTIE 2012, 4(2):57-59 | 10.5507/jtie.2012.034

INFLUENCE OF TECHNICAL EDUCATION FOR OCCUPATIONAL SAFETY

Jiří HRBÁČEK, Martin KUČERA
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31 603 00, Brno, ČR

The safety is affected by many factors. One of the most important are good habits. Training, regulations and penalties for violation of safety does not solve everything if the worker has bad habits. When should I start with creating a safe work attitude, respect and proper work practices and safe handling of machinery and tools? In this area pay more than anywhere else, the sooner the better. It is therefore necessary to devote to this area from an early age pupils. It is at this age children are very sensitive to the examples of their surroundings. The paper analyzes the results of the review options for a positive impact on pupils in relation to OHS.

Keywords: safety, good habits, early age pupils

Published: August 1, 2012

Download citation

References

  1. HODIS, Z, STIBOR K. Učební pomůcky a modely. In XXIX International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2011. od s. 1-7, 7 s. ISBN 978-80-7231-779-0.
  2. ČERNÁ, L., BRÁCHA, J., MAREK, V., KOCIÁN, J. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školách a školských zařízeních. 1. vyd. Brno: MŠMT ČR ve spolupráci s IVBP v Brně, 2002. ISBN 80-85022-29-X.
  3. JABŮRKOVÁ, V., VLČKOVÁ, V. Pedagogický pracovník mezi paragrafy. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 2005. 135 s. ISBN 80-8578355-X.
  4. KLOUB, J. Bezpečnost práce v regionálním školství. 1.vyd. Praha: ASPI, 2005. 112 s. ISBN 80-7357-065-3.