JTIE 2012, 4(2):48-53 | 10.5507/jtie.2012.032

COMPUTER GAMES IN ECONOMICS EDUCATION

Libuše SVOBODOVÁ
Katedra ekonomie, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62 500 03, Hradec Králové, ČR

The article is focused on the utilisation of technologies in the educational process and on playing of computer economic and investment games. There are presented the criteria that should be used for comparison of the games and also the basic definitions from this field. The main part of the presented article is in the last chapter. There is the comparison of the selected economic games.

Keywords: economics, games, simulators, education

Published: August 1, 2012

Download citation

References

 1. ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha : Portál. 2001. ISBN 978-80-7367-273-7.
 2. DOSTÁL, J. Výukový software a počítačové hry - nástroje moderního vzdělávání. Journal of Technology and Information Education. 2009, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 1, Číslo 1, s. 24 - 28. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
 3. CHROMÝ, J. Využívání počítačových her pro výuku. Media4u Magazine. 2009, Praha, Ročník 6., číslo 2, s. 34 - 38. ISSN 1214-9187.
 4. LÁVIČKOVÁ, M. Ekonomické počítačové hry. Bakalářská práce. UHK. 2011.
 5. MANNIOVÁ, J. Tvorivosť a didaktická hra vo vyučovaní. Pedagogická orientace č. 3. Brno: Česká pedagogická společnost v nakladatelství KONVOJ, 2001.
 6. MLS, K. A KOL. Autonomous Decision Systems Handbook. Praha: BEN. 2011. ISBN 978-80-7300-415-6.
 7. PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál. 1996. ISBN 80-7178-070-7.
 8. POULOVÁ, P., ČERNÁ, M. eLearning Demands from the Perspective of Students and their Attitudes towards It. In EDUCON 2011: IEEE second annual global engineering education conference. Piscataway: IEEE. 2011. ISBN 9781-61284-641-5.
 9. POULOVÁ, P., ŠIMONOVÁ, I., ČERNÁ, M. eLearning and New University Students. In Recent researches in educational technologies. Athens: World scientific and engineering academy and society. 2011, ISBN 978-1-61804021-3.
 10. ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J., ČERNÍK, R. Konstruktivismus v praxi vysokých škol. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2011. ISBN: 978-80-7043-983-8.
 11. SLAVÍK, J. Počítač jako pomocník učitele. Praha: Portál. 1997. ISBN 80-7178-149-5.
 12. TOMANOVÁ, L. Vylezte z pravěku, počítačové hry vaše dítě nesežerou. [cit. 2012-1505]. URL: .
 13. VESELÁ, L. Vzdělávání založené na digitálních hrách (Game Based Learning). InFlow [cit. 2012-03-15]. URL: .
 14. Umělá inteligence v počítačových hrách (1). Science World [cit. 2012-21-03]. URL: .
 15. Svobodová, L. Constructivism and e-learning in the business theory, EDUCON 2011: IEEE second annual global engineering education conference, IEEE, US Piscataway, 2011.
 16. URL: http://www.openttd.org/en/
 17. URL: http://www.rollercoastertycoon.com/
 18. URL: http://bto.dovogame.com/index.php
 19. URL: http://www.mojefamilie.cz/
 20. URL: http://www.richdad.com/CASHFLOW-the-webgame.aspx
 21. URL: http://www.marketix.cz/