JTIE 2012, 4(2):37-42 | 10.5507/jtie.2012.030

THE EFFECT OF TUITION OF SPACE MODELLING AND APPLICATION OF COMPUTER GRAPHICS ON THE DEVELOPMENT OF VISUAL SPATIAL INTELLIGENCE- PRACTICAL RESEARCH

Josef MATĚJUS, Josef ŠEDIVÝ
Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra informatiky, Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové, ČR

The aim of our work is the application of computer graphics technologies and some alternative methods in High School tuition. The article describes the processes and results of the effects of space modeling and application of computer graphics tuition on the development of visual space intelligence of pupils.

Keywords: Computer graphics, visual spatial intelligence, spatial modeling, programming, interactive application

Published: August 1, 2012

Download citation

References

 1. PLHÁKOVÁ, Alena. Přístupy ke studiu inteligence. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1999. 305 s. ISBN 80-244-0020-0.
 2. GARDNER, Howard. Dimenze myšlení: teorie rozmanitých inteligencí. Praha: Portál, 1999. 400 s. ISBN 80-7178-279-3.
 3. PRIELER, JÖRG. Mental Rotation, Release 21.00. Mödling: Schuhfried GmbH, Austria, 2003. 30 s.
 4. SCHMIDT, Gerhard. Efektivní myšlení. Čestlice: Rebo productions, 2007. 252 s. ISBN 978-80-7234-876-3.
 5. DOSTÁL, J. Učební pomůcky a zásada názornosti. Olomouc: Votobia, 2008. 40 s. ISBN 978-80-7220-310-9.
 6. DOSTÁL, J. Informační a počítačová gramotnost - klíčové pojmy informační výchovy. In Infotech 2007 - moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Olomouc: Votobia, 2007. s. 60 - 65. ISBN 97880-7220-301-7.
 7. BRATFISCH, OSWALD; HAGMAN, EVA. Manual 2D Visualization, Version 23. Mödling: Schuhfried GmbH, Austria & Institute for the Development of Industrial Psychology, Sweden, 2010. 22 s.
 8. BRATFISCH, OSWALD; HAGMAN, EVA. Manual 3D Spatial Orientation, Version 23.00. Mödling: Schuhfried GmbH, Austria, 2007. 22 s.
 9. GARDNER, Howard. Dimenze myšlení: teorie rozmanitých inteligencí. Praha: Portál, 1999. 400 s. ISBN 80-7178-279-3.
 10. HARTL, Pavel; HARTLOVÁ, Helena. Velký psychologický slovník. Praha: portál, 2010. 800 s. isbn 978-80-7367-686-5.
 11. CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu - Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2007. 272 s. ISBN 978-80-247-13694.
 12. KOMENDA, Stanislav; KLEMENTA, Josef. Analýza náhodného v pedagogickém experimentu a praxi. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 316 s.
 13. MACKINTOSH, Nicholas, John. IQ a inteligence. Praha: Grada publishing, 2000. 404 s. ISBN 80-7169-948-9.
 14. MATĚJUS, Josef. Parametrické modelování a tvorba multimediálních opor jeho výuky. In: Media4u Magazine, 2010, č. X1/2010, s. 133 135. ISSN 1214-9187
 15. MATĚJUS, Josef. Virtuální realita předmětem projektového vyučování. In: Časopis pro technickou a informační výchovu, 2010, č. 2/2010, s. 58 - 61. ISSN 1803-537X.
 16. MATĚJUS, Josef; ŠEDIVÝ, Josef. Problematika tvorby technického modelu parametrickými metodami za podpory autorských nástrojů. In: Časopis pro technickou a informační výchovu, 2011, č. 1/2011, s. 33 - 36. ISSN 1803537X.