JTIE 2012, 4(1):6-9 | 10.5507/jtie.2012.001

COMPETENCE AS AN OBJECT CATHEGORY AND ACHIEVING EDUCATION RESULTS COMPLEXITY

Jitka PLISCHKE, Jiří KROPÁČ
Ústav pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. č. 5 771 40, Olomouc, ČR

The article tends to questions of complexity (integrity) of technical subjects instruction. This complexity can be viewed in horizontal direction, i. e. as complexity of contents substitutability, as well as in vertical direction as a connection of theoretical cognition with its practical use for pupil´s creative activities when mastering the learning contents. Formulating object aims in form of competences is considered by the authors to be appropriate for viewing the instruction complexity and its results.

Keywords: technical subjects, competence, competence factors, complexity of instruction results

Published: April 1, 2012

Download citation

References

 1. HEJNÝ, M. a KUŘINA, F. Tři světy Karla Poppera a vzdělávací proces. Pedagogika, 2000, roč. 50, č. 1, s. 38-50. ISSN 3330-3815.
 2. KROPÁČ, J. a CHRÁSKA, M. Výchova v obecně technických předmětech. Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-244-0897-X.
 3. KROPÁČ, J. a KROPÁČOVÁ, J. Didaktická transformace pro technické předměty. Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. ISBN 80-244-1431-7.
 4. ŠTECH, S. Zřetel k učivu a problém dvou modelů kurikula. Pedagogika, 2009, roč. 59, č. 2, s. 105-115. ISSN 0031-3815.
 5. KROPÁČ, J. K vymezení požadavků na obsah výuky v obecně technických předmětech. In Trendy technického vzdělávání 2001 (dodatky). Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 19 - 22. ISBN 80-244-0375-7.
 6. JUNG, E. Die Bedeutung des berufspädagogischen Kompetenzmodells für die aktuelle Kompetenzdiskussion und Gestaltung von Curricula zur arbeitsorientierten Bildung. Unterricht - Arbeit +Technik, 2005, Jahrgang 7, Heft 26, S. 53-56. ISSN 1438-8987.
 7. Pedagogika, 2005, roč. 55, č. 1, s. 4 - 19. ISSN 3330-3815.
 8. VETEŠKA, J. a TURECKIOVÁ, M. Vzdělávání a rozvoj podle kompetencí: Kompetence v andragogice, pedagogice a řízení. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2008. ISBN 978-80-86723-54-9.
 9. NEZVALOVÁ, D. Rámcový a školní vzdělávací program [online]. - [cit. 2011-03-17]. Dostupný z WWW: .
 10. KROPÁČ, J. st. a KROPÁČ, J. ml. Koncepce obecně technických předmětů a využití kompetencí jako cílové kategorie. In XXII. DIDMATTECH 2009. Trnava-Komárno: Trnava University, J. Selye University, 2010, s. 312-316. ISBN 978-80-8122-006-7. EAN 9788081220067.
 11. HAUSENBLAS, O. Modelové rozpracování klíčových kompetencí [online]. - [cit. 2011-0318]. Dostupný z WWW: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/435/MODELOVE-ROZPRACOVANI-KLICOVYCHKOMPETENCI.html/
 12. KROPÁČ, J., KUBÍČEK, Z., CHRÁSKA, M. a HAVELKA, M. Didaktika technických předmětů: vybrané kapitoly. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004.ISBN 80-244-08481.