JTIE 2011, 3(1):72-76 | 10.5507/jtie.2011.015

MATHEMATIC EDUCATION'S DIDACTIC TESTS IN THE PROGRAM HOT POTATOES OF THE THEME SOLVING LINEAR EQUATIONS

Tatiana PREXTOVÁ
Katedra informačních a komunikačních technologií, Pedagogická fakulta OU, Českobratrská 16, 7701 03, Ostrava, ČR

In the article we present a variant of the mathematic education's didactic test created in the program Hot Potatoes, which deal with the theme solving linear equations. The role of the didactic test is not only the investigating of the knowledge and the understanding of students of the topic, but also the verification their thought processes and mathematic reasoning for the solving of the word tasks of the move, the working together and the blends; for the tasks focusing on the search of the unknown numbers and on the calculation of people's age.

Keywords: mathematics, didactic test, the program Hot Potatoes, linear equations

Published: April 1, 2011

Download citation

References

  1. BURJAN, V. Tvorba a využívanie školských testov v pedagogickej praxi. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2005. s. 7, 3334. ISBN 80-8052.228-6.
  2. BYČKOVSKÝ, P. Základy měření výsledků výuky. Tvorba didaktického testu. Praha: ČVUT, 1982.
  3. HRABAL, V., LUSTIGOVÁ Z., VALENTOVÁ L. Testy a testování ve škole. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1992. s. 86. ISSN 0862-156x.
  4. CHRÁSKA, M. Didaktické testy. Brno: Paido, 1999. s. 17, 50, 59. ISBN 80-85931-68-0.
  5. LAPITKA, M. Tvorba a použitie didaktických testov. Bratislava: SPN, 1990. s. 31. ISBN 80-08-00782-6.
  6. ROSA, V. Metodika tvorby didaktických testov. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007. s. 28-29, 39. ISBN 978-80-89225-32-3.
  7. Učebné osnovy. Matematika pre 5. až 9. ročník základnej školy. [online]. 13.05.2011. Dostupné na internete: http://www2.statpedu.sk/buxus/generate_page.php_page_id=331.html.