JTIE 2011, 3(1):64-67 | 10.5507/jtie.2011.013

THE USE OF TECHNICAL ANIMATION AND 3D IN TECHNICAL EDUCATION AT SECONDARY SCHOOLS AND UNIVERSITIES

Pavel PECINA
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra didaktických technologií, Poříčí 31, 602 00, Brno Česká republika

The article is devoted to the technical problem of using animation and 3D technology in technical education. In the first part, we focused on defining the problem. Furthermore, we and the ability to create 3D animations and their use in technical training.

Keywords: Animation, 3D, Wink, Blender

Published: April 1, 2011

Download citation

References

 1. HRBÁČEK, J. Využití Flash animací ve výukových oporách In XX DIDMATTECH. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. ISBN 807220 -296-0.
 2. HRBÁČEK, J. Způsoby tvorby Flash animací pro studijní opory In. Alternativní metody výuky, sborník příspěvků. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-80-7041-454-5
 3. KONUPČÍK, P. Didaktické technologie pro pedagogické pracovníky. Brno: MU, 2002.
 4. KŘÍŽ, J. 3ds max 6 Praktické postupy. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0329-3.
 5. KUČERA, M., HRBÁČEK, J. Možnosti propojení Flash animací s měřícími systémy pro podporu výuky In. Nové technologie ve výuce, sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků. Brno: PdF MU, 2009. ISBN 978- 80210-5092-1.
 6. KREJČÍ, P. Inovace ŠVP Mechanik jednostopých vozidel. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra didaktických technologií, 2011. Vedoucí bakalářské práce. Ing. Milan Chylík
 7. POKORNÝ, P. BLENDER naučte se 3D grafiku. Praha: BEN, 2009. ISBN 978 - 80 - 7300 - 244 - 2.
 8. VANĚČEK, D. Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Praha: ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-04087-4.
 9. http://freenavody.wz.cz/wink/Wink1.html
 10. http://www.3dscena.cz/art/3dscena/blenderluxusni-dum-1.html
 11. http://www.issabrno.cz/index.php
 12. http://www.solidvision.cz/solidworks/
 13. http://www.digitalnidomacnost.cz/3d-televizebez-bryli-a-nebo-rovnou-4d