JTIE 2010, 2(2):68-73 | 10.5507/jtie.2010.038

BLOCK LACE FROM BOBOWA AS AN EXAMPLE OF DEVELOPING DEXTERITY AND CULTIVATIN REGIONAL TRADITION

Elżbieta MASTALERZ
Zakład Dydaktyki Przedmiotów Technicznych i Informatycznych, Instytut Techniki, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

This article describes the basics of beautiful handcraft: making block lace. The school in Bobowa cultivates tradition and help its students develop dexterity and interests during technical education lessons.

Keywords: tradition, dexterity, block lace

Published: August 1, 2010

Download citation

References

 1. KUBAL G., Bobowa w gminie i w okolicy, Wydawnictwo Roksana, Krosno 1999
 2. MAJCHER K., Bobowa historia, ludzie, zabytki. Bobowa 1991
 3. PISKORZ -BRANEKOVA E., Polskie hafty i koronki. Wydawnictwo Muza, Warszawa 2005
 4. RAJMAN J., Funkcje miast karpackich. Folia Geographica Vol. XV. Materiały- foldery publikowane w celu promocji Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej, Bobowa 1983r.
 5. BOGUSZ G., Praca dyplomowa pod kierunkiem E. Mastalerz, Kraków 2006r.
 6. MASTALERZ E., O kształtowaniu zainteresowań technicznych młodzieży [w] Etyczny wymiar edukacji nauczycielskiej, praca zbiorowa pod red. A. Rumińskiego, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2004.
 7. SERAFÍN, Č. Role elektrotechnických stavebnic v obecně technickém vzdělávání. 1. vyd. Olomouc : VUP, 2005. ISBN 80-244-12314.
 8. NOGA H., Czy nowoczesność niweczy trud wychowania? [w] Wychowawca 1998,nr 5, s.38-41. ISSN 1230-3720
 9. DOSTAL J., Rozvoj Celozivotniho vzdelavani ucitelu v oblasti vyuzivani pocitace ve vzdelavani [w] Technika-Informatyka-Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej.Tom VIII. Rzeszów 2007, s.208212, ISBN 978-83-88845-94-9
 10. KRAUZ A., Instruktaż - proponowany model organizacji procesu praktycznego nauczania zawodu [w] Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania, Univerzita Mateja Bela v Banska Bystrica, Velka Lomnica 2006. ISBN 80-8083-326-5, s. 21-22.
 11. SZOTKOWSKI, R. Zásada názornosti a počítačem podporovaná výuka. In Trendy ve vzdělávání 2006, technika a informační technologie. Olomouc : PdF UPOL, 2006. ISBN 80-7220-260-X.
 12. TVARŮŽKA V.,Vizualni klip ve Vuce prymarni skoly [w] Trendy ve vzdělávání informační technologie a technické vzdělávání "TVV 2010"mezinárodní vědecko odborná konferencje Deil I, Wydal: ALTYN s.r.o., Olomunc 2010, s.271-274, ISBN 978-80-8722409-0
 13. http://ck.bobowa.pl/koronki/
 14. http://www.bobowa.pl/
 15. http://www.flews.co.uk/
 16. http://www.kantcentrum.com/