JTIE 2010, 2(1):98-101 | 10.5507/jtie.2010.021

EDUCATION TECHNICAL COURSE FOR COLLEGE TEACHING FACULTY AT MU- RESEARCH PROBE

Pavel PECINA
Katedra didaktických technologií, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31, 602 00 Brno, ČR

Article is devoted to the koncept of professional didactics (technical) courses for the Mathers teaching technical subjects at secondary techical school, specializing in engineering, trade and services and at the Pedagogical faculty of Masaryk Univerzity in Brno. The second part focuses on research probe, in which we focus on what students expect from the subject, how satisfied they are with teaching and learning how to evaluate the prepared material.

Keywords: Departmental didactics, didactics of vocational subject, research probe

Published: April 1, 2010

Download citation

References

 1. BAJTOŠ, J. Didaktika technických predmetov. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině,1999. ISBN 80-7100-646-7
 2. ČADILEK, M. LOVEČEK, A. Didaktika odborných předmětů, Brno: Pdf MU, 2005.
 3. DRAHOVZAL, J. KILIAN, O., KOHOUTEK, R. Didaktika odborných předmětů. Brno, 1997. ISBN 80-85931-35-4.
 4. FRIEDMANN, Z. Didaktika technické výchovy. Brno: MU, 1993. ISBN 80-210-0764-8.
 5. KOLEKTIV AUTORŮ. Evropské souvislosti změn odborného vzdělávání. Praha: NUOV, 2008.
 6. KOŽUCHOVÁ, M. POMŠÁR, Z. KOŽUCH, I. Fenomén techniky vo výchove a vzdělávání v základném škole. Bratislava: UK, 1997. ISBN 80-223-1135-9.
 7. KROPÁČ, J a kol. Didaktika technických předmětů, vybrané kapitoly. Olomouc: UP, 2004. ISBN 80-244-0848-1.
 8. MOŠNA, F., RÁDL, Z. Problémové vyučování a učení v odborném školství. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1996. ISBN 80-902166-0-9.
 9. PECINA, P. Didaktika odborných předmětů v přípravě učitelů praktického vyučování a učitelů odborných předmětů na pedagogické fakultě MU. In. Co je nového v didaktikách odborných předmětů a odborného výcviku. Kostelec nad Černými lesy: NUOV, 2009. ISBN 978-80-87063-25-5
 10. SEMRÁD, J., ŠKRABAL, M. Úvod do studia učitelství odborných předmětů. Praha: ČVUT, 2007. ISBN 978- 80-01-03744-7.
 11. TUREK, I. Didaktika technických predmetov. Bratislava: SPN, 1990. ISBN 80-08-00587-4.
 12. www.is.muni.cz