JTIE 2009, 1(3):122-125 | 10.5507/jtie.2009.071

APPLICATIONS OF PSPICE PROGRAM IN CIRCUITRY INVESTIGATION AND AUTOMATION CIRCUIT SIMULATION

Paweł BACHMAN, Piotr GAWŁOWICZ, Marcin CHCIUK
Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, ul. prof. Szafrana 4, 65 - 516 Zielona Góra

The paper presents capabilities of applications PSpice program in circuitry investigation and automation circuit simulation. Next part of the article shows examples of tasks from electrical engineering, electronic and automation with their solutions in PSpice. The final part consist short describe of the other tasks, which are possible to execute in PSpice.

Keywords: technical education, simulation, Pspice

Published: December 1, 2009

Download citation

References

  1. IZYDORCZYK, J. PSpice komputerowa symulacja układów elektronicznych. 1993, Gliwice, Wydawnictwo Helion. ISBN 83-85701-07-9.
  2. KRÓL, A., MOCZKO, J. PSpice symulacja i optymalizacja układów elektronicznych. 1998, Poznań, Wydawnictwo Nakom. ISBN: 83-86969-28-8.
  3. MILECKI, A. Liniowe serwonapędy elektrohydrauliczne. Modelowanie i sterowanie. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. 2003, Poznań. ISBN 83-7143-493-6.
  4. BACHMAN, P. Możliwości zastosowania programów PSpice i VisSim do symulacji układów serwonapędów elektrohydraulicznych. Hydraulika i Pneumatyka. 2005, Wrocław, nr 1, s. 7 -11. ISSN 1505-3954.
  5. ZACHARA Z., WOJTUSZKIEWICZ K., PSpice. Przykłady praktyczne. 2000, Warszawa, Wydawnictwo MIKOM. ISBN:83-7279-076-0.