JTIE 2009, 1(3):87-95 | 10.5507/jtie.2009.060

THE RESEARCH RESULTS OF MATHEMATICS MODEL INFLUENCE TO ADVANCE THE EFFICIENCY OF ELECTRONICS BRANCH IN VOCATIONAL EDUCATION

Július ARPÁŠ1, Vladimír SOTÁK2, Anna TIRPÁKOVÁ3
1 SPŠ Nitra, Ul. Fraňa Kráľa, 949 01 Nitra
2 KTIT, PF UKF v Nitre, Drážovská 4, 949 74 Nitra,
3 Katedra matematiky, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra

Here are published the results of research which js focused to use the mathematic model in proffesional education at vocational school in this paper. Using the latest technology based on computer projection of electronical circuits it is the way to advance the level of our vocational education. The paper contains the results of two years of pedagogical experiment for higher efficiency of education by e-learning is presented here.

Keywords: E-learning, mathematic model of education, higher efficiency of education, pedagogical research, ICT and education.

Published: December 1, 2009

Download citation

References

  1. ARPÁŠ, J. - SOTÁK, V. 2007. Počítačové modelovanie vo výučbe elektroniky zamerané na zvýšenie motivácie žiakov SOŠ I. Technológia vzdelávania, roč. XV, 2007, č. 10, s. 13-16.
  2. ARPÁŠ, J. - SOTÁK, V. 2008. Počítačové modelovanie vo výučbe elektroniky zamerané na zvýšenie motivácie žiakov SOŠ II. Technológia vzdelávania, roč. XVI, 2008, č.2, Príloha Slovenský učiteľ, s. 2-5.
  3. LÁNÍČEK, R. 2002. Simulační programy pro elektroniku. Praha, BEN - technická literatura, 2002, ISBN 80-7300-051-2.
  4. TIRPÁKOVÁ, A. 2007. Základy štatistiky. UKF Nitra. ISBN 978-80-8094-220-5.
  5. TUREK, I. 1995. Kapitoly z didaktiky - Didaktické testy. Bratislava. MC, 1995. ISBN 80-88796-99-7.
  6. TUREK, I. 1996. Učiteľ a pedagogický výskum. Bratislava. MC, 1996. ISBN 80-7164-173-1.
  7. TUREK, I. 2008. Didaktika. Bratislava. Iura Edition, 2008. ISBN 978-80-8078-198-9.