JTIE 2009, 1(2):100-108 | 10.5507/jtie.2009.046

LEAKAGE CURRENTS AND POWER LOSSES ON OUTDOOR INSULATORS UNDER ARTIFICIAL RAINS

Ladislav RUDOLF
University of Ostrava, Department of Technical and Vocational, Education, Ostrava, CZ

The paper is about the theory of creation of leakage currents on insulator suspensions at the lead of the transmission network system. In practice insulators are exposed to weather impacts that are during the year various and they influence conductive conditions at the surface of the insulators. The result is a flow of leakage currents on the surface of the insulator suspensions to the construction of the towers against the ground. On the base of entrance data from the control system CEPS in Ostrava and measurement values form the lab VVN in Prague-Bechovice, in system there are introduced calculations and results. They show the influence of temperature and dampness on a flow and a value of leakage currents.

Keywords: Leakage current, temperature, dampness, lead of the transmission network system, insulator suspension, tower

Published: August 1, 2009

Download citation

References

  1. Vyhodnocení ztrát na izolátorových v přenosové soustavě ČEPS, a.s., 2005.
  2. RUDOLF, L. Závislost elektrických ztrát vedení přenosové soustavy na atmosférických vlivech, disertační práce na VŠB-TU, FEI, katedra elektroenergetiky, 2003.
  3. RUDOLF, L. Metodika výpočtu svodových proudů a ztrát svodem na vedení VVN a ZVN, příspěvek na odborném semináři, sborník Poděbrady 2003.
  4. RUDOLF, L. Svod a jeho velikost u vedení VVN a ZVN, Mezinárodní vědecká konference Electric Power Engineering 2006, Brno, ISBN 80-214-3180-6.
  5. RUDOLF, L. Vliv složení izolátorového závěsu na velikost svodového proudu u vedení VVN a ZVN, Mezinárodní vědecká konference, Electric Power Engineering 2007, Kouty nad Desnou ISBN 978-80-248-1391-2.
  6. RUDOLF, L. Vliv znečištění izolátorů na velikost svodu u vedení VVN a ZVN, Mezinárodní vědecká konference, Electric Power Engineering 2007, Kouty nad Desnou, ISBN 978-80-248-1391-2.
  7. RUDOLF, L. Měření svodových proudů na vybraných izolátorových závěsech s ohledem na jejich znečištění, Mezinárodní vědecká konference Electric Power Engineering 2008, Brno, ISBN 80-214-3180-6.
  8. RUDOLF, L. Působení teploty a vlhkosti na povrch izolátorového závěsu a jejich vliv na velikost svodového proudu, Mezinárodní odborná konference ELEN 2008, ČVUT Praha, ISBN 978-80-254-2293-9.
  9. COMBER, M. G. Transmission line reference book 345 kV, kap. 7, Corona loss, 1975.