JTIE 2009, 1(2):51-54 | 10.5507/jtie.2009.035

NON-SUBSTRATE ADDICTIONS OF PUPILS OF BASIC AND SECONDARY SCHOOLS (PARTICULAR ATTENTION TO USING OF INFORMATION TECHNOLOGY)

Ingrid EMMEROVÁ
Pedagogická fakulta UMB, Katedra pedagogiky, Ružová 13 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika

This article shows risks using information technology by children and youth. The study focus on defect close to pathological addiction. The author presents the warning signals and pay attention to prevention on schools.

Keywords: non-substance addictions, pathological addictions, craving, prevention

Published: August 1, 2009

Download citation

References

  1. NÁBĚLEK, L.: In: JANIAKOVÁ, D.: Tak už dosť! Východiská zo závislostí. Bratislava : Kontakt, 2003. 220 s. ISBN 80-96895-0-7
  2. KAPUSTOVÁ, K.: Silná túžba ako diagnostické kritérium. In: Čistý deň. 2007, č. 2, s. 4 - 5.
  3. NEŠPOR, K. - CSÉMY, L.: Zdravotní rizika počítačových her a videoher. 2007, 6 s. In: www.plbhonice.cz
  4. NEŠPOR, K.: Návykové chování a závislost. Praha : Portál, 2000. 150 s. ISBN 80-7178- 432-X
  5. NEŠPOR, K.: Už jsem prohrál dost. Praha : Sportpropag, 2006. 72 s. In: www.plbhonice.cz/~nespor/addictz.html
  6. NEŠPOR, K.: Závislost na práci. Praha : Grada Publishing, 1999. 144 s. ISBN 80- 7169-764-8
  7. NOVÁKOVÁ, D.: Prevencia nelátkových závislostí v materských školách a na prvom stupni základných škôl v programe Zdravý spôsob života a prevencia závislostí. In: Sociálna prevencia. 2008, č. 1, s. 7.