JTIE 2009, 1(1):19-22 | 10.5507/jtie.2009.002

ETHICAL AND MORAL ASPECTS OF EDUCATING TECHNICS TEACHERS IN LIGHT OF TASKS OF MODERN SCHOOLS

Elżbieta MASTALERZ
Akademia Pedagogiczna Kraków, Ul. Podchorążych 2, 30-087 Kraków

This article depicts important elements in pedagogical preparation of future technical education teachers in a world dominated by XXI century technology. The pace of technical research makes it necessary to accentuate forming of aware user attitudes in technical education. A crucial goal of higher education system is to prepare the pedagogical staff to be open, innovative and constantly updating their knowledge. The role of technical education teacher changes dynamically with technological advancement. Amongst other aims of modern school, like educating in literature or mathematics, there is also the task of teaching young people how to safely and responsibly exist in world of today.

Keywords: education, teacher, technical education

Published: April 1, 2009

Download citation

References

  1. MASTALERZ, E. Problemy doskonalenia nauczycieli w dobie przemian szkolnictwa w Polsce [w] XIX DIDMATETECH 2006, red. J. Stoffa, V. Stoffova, wyd. Univerzita J. Selyeho, Komarno 2007, s. 392-395, ISBN 978-80-89234-23-3
  2. KOSYRZ, Z. Osobowość wychowawcy, Warszawa 1997
  3. KUŹMA, J. Optymalizacja systemu pedagogicznego kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 1993
  4. KOWALSKI, M. (Uniwersytet Zielonogórski); GAWEŁ, A. (Uniwersytet Jagielloński), "Zdrowie - Wartość - Edukacja", Oficyna Wydawnicza "Impuls", Wydanie II, Kraków 2007, ss. 239
  5. NOGA, H. Istota pogranicza dydaktyki techniki, Zarys historyczny kształcenia technicznego, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2007, ISBN 978-83-7308-855-9
  6. PÓŁTURZYCKI, J. Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 83-7322-365-7
  7. RUMIŃSKI, A. (red.): Etyczny wymiar edukacji nauczycielskiej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004
  8. OBUCHOWSKI, K. Psychologia dążeń ludzkich, Warszawa 1983r.
  9. SZEWCZYK, K. Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Łódź 1998.